S'estan mostrant 2 resultats

Deshidratadors industrials

L'assecador es fabrica en dimensions concordes amb el nivell productiu previst, degudament aïllat amb un sistema de generació d'aire calent annex a ell amb cremador tipus per a combustibles tant líquids com gasosos o sòlids (biomassa).

Assecadors solars

Cos Captador Potència Capacitat d’assecat Kg/dia
SOL-4 40x50x60 46x70 1.000 w 4
SOL-6 50x60x60 56x70 1.500 w 6
SOL-8 80x80x60 Ø 30x4 m 2.500 w 8
SOL-10 100x100x60 Ø 30x6 m 4.000 w 10
Dimensions en cm